Tootegrupid

Grillimaailma veebipoe kasutustingimused

HOMEFY OÜ VEEBIPOE KASUTAMISE TINGIMUSED
Seisuga 29.02.2020

Enne kauba tellimist peab ostja tutvuma tooteinfoga (kauba põhiomadused jms), mis on toodud müüja e-poes vastava kauba juures ning veenduma kauba sobivuses oma vajadustele. Toote pildid on illustreerivad ja mõne toote puhul võib reaalsuses toote värv või kuju pildist erineda. Võimalike küsimuste korral on ostjal võimalus selgituste või juhendite saamiseks pöörduda müüja poole.

E-poes kuvatav hind kehtib maksekorralduse sõlmimise hetkeni. Ostukorvi sisu säilitatakse aktiivsena poe keskkonnast väljumiseni.

Müüja jätab endale õiguse igal ajal e-poes toodud hindu muuta.

Kauba kohaletoimetamine: e-poest ostetud kaubale on võimalik järele tulla meie kauplusesse või valida kohaletoimetamine kulleriga.

Tellimuse kohaletoimetamine on tasuline. Hinnad Eesti aadressidele kohaletoimetamisel on järgnevad:
          Kauba kaal 0-5kg – 5,00 eur + km
          Kauba kaal 5-10kg – 8,00 eur + km
          Kauba kaal 10-30kg – 15,00 eur +km
          Kauba kaal 30+ kg – 40,00 eur + km

Kauba üleandmine ja kaebuste esitamine

Kaup antakse üle tellimuses märgitud isikule pildiga isikut tõendava dokumendi alusel. Palume tarnepakend avada ja veenduda selle sisu vastavuses tellimusele kulleri juuresolekul, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), on ostjal õigus esitada kaebus. Tarbijal on õigus puudusega kauba puhul esitada müüjale kaebus 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Müüjal on õigus nõuda kaebuse esitamist kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kaubaga seotud probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest.

Kauba garantii tähtaeg on toodud kauba dokumentides.  

Remondi- või hoolduse vajaduse tekkel tuleb pöörduda lähimasse müüja esindusse võttes kaasa arve originaali ja võimalusel tehasepakendi.  Ilma ostudokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta. 

Tarbijast ostjal on õigus vaidluse lahendamiseks pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet (www.tarbijakaitseamet.ee).

Vaata lisaks: tootele pretensioonide esitamise tingimused.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Tarbijast ostja võib e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest tarbijale või tema nimetatud kolmandale isikule. Kauba võib tagastada lähimasse müüja esindusse. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.

Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav kaup olema originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid, dokumente). Tagastatud kauba halvenemise korra vastutab ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.  Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, tuleb asja käsitseda ja kasutada  üksnes nii, nagu seda  lubataks tavapäraselt teha poes.

Kauba  väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on müüjal õigus ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud kauba müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata kui:
- kaup on laost otsa saanud;
- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
- kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.

Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Müüja võib tellitu asemel üle anda ka vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga teenuse, kui selline võimalus oli poolte vahel eelnevalt kokku lepitud.

Vastutus ja vääramatu jõud

Müüja ei katseta toodete sobivust mingite konkreetsete seadmete, tarkvara või süsteemidega, töökõlblikkust eritingimustes jne.
Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele või nõuetele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
Müüja ei vastuta ühelgi juhul ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest.
Müüja poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada kauba eest makstud summat.
Müügilepingu tingimuste rikkumine on vabandatav kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.

Müüja kontaktandmed:

Homefy OÜ
Ringtee 4, 51013 Tartu
E-post: veebipood@grillimaailm.ee
E-poe klienditeenindus telefonil 58 444 644 töötab kaupluse lahtiolekuaegadel E-R 9:00-19:00 ja L 10:00-16:00